☂عزیزکم امیـــــــــــــــرعباسم یه قطره از بهشت☂

این وب بهانه یک حضور بود که شکر خداحضوریافت...

عزیزکم درعروسی دخترخاله نگین😊

1396/6/5 2:12
90 بازدید
اشتراک گذاری


الهی عروسی خودت امیرعباسم

عزیزکم تمام رویاهایم به تمام ذرات وجود تو بنداست️ تمنای لحظه های بودن تو درثانیه به ثانیه وتعداد نفس هایت که مرا از خوشبختی بی نیاز میکند
تو تمام منی ومن بی تو حتی خالی هم نیستم هیچ هیچم
عاشقانه ی من امید من تا تمام انتهای دنیا بمان...
پسندها (1)
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف